ตำแหน่งที่เราเปิดรับสมัครงาน

– พนักงานขายโครงการ

คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • การศึกษา ระดับปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ความสามารถ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้

สถานที่รับสมัคร 29,31,33 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

เวลาทำการ จ.-ศ. เวลา 9.00 – 18.00 น.

อีเมล์ : slong09@hotmail.co.th 

ติดต่อ  : 02-439-0114 ออฟฟิศ

คุณณิชชา 094-9426244 ฝ่ายบุคคล